Slide 1
Image is not available
De Nieuwe Economie
vraagt een andere aanpak!
Slide 2

Wat doet Yokoso HR

Image is not available
Eigenrisicodrager WW

Alle overheids- en onderwijswerkgevers zijn verplicht eigenrisicodrager voor de ...

Image is not available
Loopbaanadvies

Doe ik nog wel werk dat ik leuk vind? Zit ik nog wel op de juiste plek? Hoe kom ik het beste tot mijn recht?

Image is not available
Vitaliteit

Doek ik nog wel werk, wat ik leuk vind? Zit ik nog op de juiste plek? Welke rol past bij me en wat zijn mijn

Slide 1
Image is not available
De Nieuwe Economie
vraagt een andere aanpak!
Slide 1
Image is not available
De Nieuwe Economie
vraagt een andere aanpak!

Eigenrisicodrager WW

Alle overheids- en onderwijswerkgevers (O&O) en waterschap en energiebedrijven (WENB) zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Dit houdt in dat het UWV de WW-uitkeringen toekent aan werkloze ex-werknemers en dat de uitgekeerde brutobedragen vervolgens in rekening gebracht worden bij de betreffende werkgevers.

Sinds 1 juli 2005 zijn deze werkgevers ook wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. Het is niet wettelijk vastgelegd hoe de re-integratietaak door de werkgever moet worden ingevuld. Het is raadzaam om het re-integratiebeleid vast te leggen, aangezien de ex-werknemer bezwaar of beroep kan aantekenen tegen de beslissing van de werkgever.

Onze rol

Yokoso HR is partner voor de verantwoordelijke werkgevers en voert vanaf 2011 de verplichte WW uit. Wij leveren maatwerk dat afgestemd is op de specifieke wensen van de werkgever. “De werkgever aan het stuur” is hierbij ons uitgangspunt.

Een veranderende arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen vragen om anders denken en anders doen. Heb je  te maken met ontslag en wil je het goed regelen voor uw ex-werknemer? Dan staat onze deur voor je open.